Deprimert etter aborten?

- Du er ikke alene!

Enhver kvinne som opplever en ufrivillig abort blir i etterkant preget av situasjonen i en eller annen grad. Dersom svangerskapet var planlagt på forhånd og barnet var sterkt ønsket, kan den psykiske reaksjonen som opptrer i etterkant av en ufrivillig abort være ekstra kraftig.

I dagens samfunn hvor mange kvinner benytter hjemme-graviditetstester får man vite svært tidlig i svangerskapet at man er gravid. Fordelene med å vite tidlig at man er gravid er mange, man kan for eksempel legge om livsstilen slik at den er forenlig med svangerskap; man slutter å røyke, slutter å konsumere alkoholholdige drikker, reduserer fysiske belastninger og stressituasjoner, osv. Man tar dermed tidlig i svangerskapet inn over seg at det vokser et embryo i magen som etter hvert vil utvikle seg til et barn, man begynner å se for seg hvordan barnet vil bli, man begynner å omstille seg til rollen som mor, osv. Allerede etter få uker av svangerskapet er man dermed sterkt knyttet til embryoet som vokser i magen og alt det er i ferd med å innebære.

Når en ufrivillig abort inntreffer er det naturlig nok for mange kvinner tøft å ta inn over seg at man ikke lenger har et barn i magen. Barnet som man hadde begynt å visualisere i hodet eksisterer ikke lenger, den gravide livsstilen som man hadde begynt å bli vant til er ikke relevant lenger, og man opplever en generell usikkerhet, særlig med tanke på fremtidige svangerskap og foreldrerollen.

En studie foretatt av University of Surrey viser at en ufrivillig abort utløser en klinisk depresjon i omtrent 30 % av tilfellene. Dersom man opplever gjentatte ufrivillige aborter, øker denne sannsynligheten kumulativt (Kilde: http://news.bbc.co.uk).

En studie foretatt av National Center for Health Statistics viser videre at risikoen for depresjon etter en ufrivillig abort er vesentlig høyere for kvinner som ikke tidligere har båret frem et levendefødt barn (Kilde: http://www.medicinenet.com). Kvinner med primær habituell abort er dermed mer utsatt for depresjon enn kvinner med sekundær habituell abort (som har minst ett levendefødt barn fra før).

En britisk langtidsstudie av over 13 000 gravide kvinner tyder på at de som hadde hatt en tidligere spontanabort eller dødfødsel, i større grad hadde symptomer på angst og depresjon i den nye graviditeten enn kvinnene som ikke hadde opplevd det. I følge studien gjennomført ved University of Rochester Medical Center kan en depresjon som oppstår etter en ufrivillig abort vedvare  i flere år, selv etter fødselen av et frisk barn. Studien viser tydelig at fødselen av et frisk barn ikke løser de psykiske problemene som mange kvinner sliter med i tiden etter en ufrivillig abort.

- Studien er viktig fordi det ofte blir antatt at kvinner som har mistet et barn i graviditeten kommer over hendelsen ganske raskt. Det viser seg at mange ikke gjør det, sier professor ved University of Bristol, Jean Golding, som startet foreldre- og barn-undersøkelsen som studien er en del av. Studien vår tyder på at det å føde et friskt barn ikke løser de mentale problemene som mange har etter en ufrivillig abort eller en dødfødsel, fortsetter Golding.

Kvinnene i studien ble undersøkt for symptomer på depresjon og angst to ganger i løpet av graviditeten og tre ganger etter fødselen. De som hadde mistet et barn i et tidligere svangerskap, hadde vesentlig høyere nivåer av angst og depresjon i graviditeten de nå var inne i, og symptomene var der fremdeles ved siste sjekk, 33 måneder etter at graviditeten ble påbegynt.

Ufrivillig abort mens fosteret fremdeles er svært lite og uutviklet, regnes som ganske vanlig. Men det er ikke dermed sagt at slike aborter mildner den negative psykiske effekten. En av Goldings medforskere, assisterende professor Emma Robertson-Blackmore ved University of Rochester Medical Center utdyper:

- Selv om vi ikke så på dette i vår studie, viser tidligere forskning at det er tapet i seg selv, snarere enn tidspunktet, som er assosiert med en depressiv reaksjon, sier hun til http://www.forskning.no. Tidspunktet for en spontanabort eller dødfødsel betyr trolig ikke så mye i denne sammenhengen.

«Of the women who had one miscarriage or stillbirth before giving birth to a healthy child, almost 13 % still had symptoms of depression 33 months after the birth. Of those with two previous losses, almost 19 % had symptoms of depression 33 months after the birth of a healthy child.»

Dette er oppsiktsvekkende funn, ettersom man til nå ikke rutinemessig har vektlagt tidligere ufrivillige aborter når man vurderer risikosituasjonen for depresjon under eller etter et svangerskap. Tidligere erfaring med depresjon, stress, samt manglende sosial støtte er anerkjente faktorer som kan bidra til å utløse en depresjon under eller etter et svangerskap. Forskerne i den britiske studien ønsker nå at rutinemessig kartlegging av tidligere svangerskapshistorikk blir en del av risikovurderingen for depresjon i forbindelse med svangerskap (Kilde: http://www.sciencedaily.com).

Comments are closed.