Spørsmål og Svar

Etter tre ufrivillige aborter på rad, hva er sannsynligheten for at det neste svangerskapet kommer til å gå bra?

Sjansen for at det neste svangerskapet ender vellykket er hele 50-70%, avhengig av ulike faktorer, for eksempel alder. For mer informasjon om sannsynlighet for suksess i det neste svangerskapet, se innlegget Kommer jeg noensinne til å få barn?

Jeg har nettopp fått konstatert en ufrivillig abort, bør jeg vente med å bli gravid igjen?

Forskning viser at det er ingen fysisk grunn til å vente med å bli gravid igjen etter en ufrivillig abort, risikoen for en ny spontanabort er ikke høyere om kvinnen raskt blir gravid igjen (Kilde: Norsk Helseinformatikk). Med tanke på psykiske faktorer kan det likevel være hensiktsmessig å utsette svangerskapsprøvingen en syklus eller to.

Jeg har nettopp fått konstatert habituell abort, hva har jeg krav på?

Hvis du har fått påvist habituell abort har du krav på utredning for tilstanden. Ta kontakt med fastlegen din, og be om å bli henvist videre til spesialist for utredning. I påfølgende svangerskap har du krav på hyppige svangerskapskontroller, og de fleste leger er liberal med å tilby ultralydundersøkelser til «abortfaren» er over (Kilde: Den Norske Legeforening).

Hvor mange kvinner får diagnosen habituell abort?

Omtrent 1 % av alle gravide kvinner opplever tre eller flere ufrivillige aborter på rad (Kilde: Den Norske Legeforening).

Jeg har hatt en eller flere ufrivillige aborter sent i svangerskapet, er dette vanlig for kvinner med habituell abort?

Ja. Omtrent 1/3 av kvinner med habituell abort har (overveiende) hatt 2. eller 3. trimester-aborter, dvs. f.o.m. svangerskapsuke 12. 2/3 opplever (overveiende) 1. trimester-aborter (Kilde: Den Norske Legeforening).

Jeg og partneren min har felles barn fra før, og nå sliter vi med å få flere barn, er dette vanlig?

Ja. Omtrent 2/3 av kvinner med habituell abort har det vi kaller primær habituell abort, dvs. ingen tidligere fødsler (inkludert dødfødsler) før abortene. 1/3 har sekundær habituell abort (Kilde: Den Norske Legeforening). Dersom man har sekundær habituell abort er risikoen for ufrivillig abort i det påfølgende svangerskapet noe redusert, i forhold til dersom man har primær habituell abort.

Jeg er deprimert etter den ufrivillige aborten, er dette vanlig?

Ja. En ufrivillig abort utløser en klinisk depresjon i omtrent 30 % av tilfellene. Dersom man opplever gjentatte ufrivillige aborter, øker denne sannsynligheten kumulativt. Les mer om depresjon etter ufrivillige aborter i innlegget Deprimert etter aborten?

Leave Your Comment

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>