Utredning

Hva har du krav på?

Dersom du har fått diagnosen habituell abort har du og partneren din krav på utredning for tilstanden.

  • Det er ingen ventetidsgaranti for utredning for habituell abort. Du bør derfor forberede deg på at det kan ta noen måneder fra diagnosen er et faktum til prosessen kommer i gang.
  • For å starte utredningsprosessen, ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen vil henvise dere videre til spesialist på gynekologi.
  • Man bør ikke forsøke å bli gravid parallelt med at man blir utredet for habituell abort. I enkelte tilfeller skal nemlig behandlingen starte flere måneder før et nytt svangerskapsforsøk gjennomføres. I utredningsfasen bør man derfor benytte prevensjon.
  • I omtrent halvparten av tilfellene kan det ikke påvises noen «sikre» årsaker til habituell abort hos paret.

Hva undersøkes?

Under den første konsultasjonen vil legen ved hjelp av opplysninger fra dere og tidligere journaler forsøke å danne seg et overblikk over forløpet av de tidligere svangerskapene. Legen vil dessuten samle inn opplysninger om deres generelle helsetilstand, og om noen av dere er disponert for arvelige faktorer som kan påvirke utfallet av svangerskapene.

De første basale undersøkelsene i utredningen inkluderer blant annet undersøkelser for:

  1. Misdannelser i livmoren. Denne undersøkelsen kan utføres enten som en røntgenundersøkelse med kontrastmiddel, kikkertundersøkelse (hysteroskopi), eller ultralydsundersøkelse etter innsprøyting av vann i livmoren. Misdannelser i livmoren som kan ha betydning for gjentatte aborter er for eksempel medfødte skillevegger, muskelknuter like under livmorslimhinnen, og sammenvoksninger i livmorhulen. Misdannelser i livmoren påvises hos omtrent 5% af pasientene.
  2. Kromosomundersøkelse av blodet. Kromosomundersøkelsen foretas ved å telle antall kromosomer i cellene av en blodprøve og vurdere deres utseende. Hos omtrent 5% af menn/kvinner fra par med habituell abort har to kromosomstykker byttet plass, en såkalt translokasjon, og dette kan medføre abort i opp til 50% af parets graviditeter.
  3. Hormonundersøkelser. Hormonet progesteron, som dannes i eggestokkene i perioden etter eggløsning og tidlig i svangerskapet, er nødvendig for å opprettholde en graviditet. Enkelte abort-tilfeller forårsakes av dårlig naturlig  progesteron-produksjon.
  4. Immunologiske undersøkelser. En rekke faktorer i blodet, for eksempel blodkoaguleringsfaktorer, kan ha betydning for svangerskapets utfall. Økt blodkoaguleringsdannelse kan føre til blodpropper i morkaken, og mister denne sin funksjon, vil fosteret dø. Enkelte immunologiske forstyrrelser som antas å forårsak habituell abort finnes bare i livmorslimhinnen, og man kan derfor ikke alltid forvente å finde unormale utslag på blodprøvene, selv om det finnes en immunologisk årsak til abortene.

Ved hjelp af resultatene fra de nevnte undersøkelsene, samt opplysninger om kvinnens alder og antall tidligere aborter, kan man gi et rimelig pålitelig anslag av sannsynlighet for at det neste svangerskapet vil gå bra uten noen form for behandling. Dette er av betydning når man skal ta stilling til om man ønsker å benytte de ulike behandlingstilbudene som finnes, som både kan være ressurskrevende og medføre bivirkninger.

Se også: Årsaker, Behandling

Kilder:

 

1 Comment

Trackbacks

  1. Kommer jeg noensinne til å få barn? | Habituell Abort

Leave Your Comment

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>