Kommer jeg noensinne til å få barn?

Den første gangen man opplever en ufrivillig abort tenker nok de aller fleste at man har hatt uflaks, og at man med all sannsynlighet kommer til å få et lykkelig utfall ved neste svangerskapsforsøk. Dersom man aborterer i to påfølgende svangerskap kommer tvilen snikende, og dersom man er så uheldig å oppleve tre ufrivillige aborter på rad tenker man utvilsomt tanken: Kommer jeg noensinne til å få (flere) barn? Svaret er, med noen få unntak – JA!

Gjentatte ufrivillige aborter kan ha mange ulike Årsaker, for eksempel genetiske, anatomiske eller hormonelle. Dersom man har opplevd at tre påfølgende svangerskap har endt med ufrivillig abort, har man i Norge krav på Utredning for habituell abort. For at risikoen for ufrivillig abort i påfølgende svangerskap skal være så liten som mulig, er det viktig å takke ja til utredningen man blir tilbudt. Behandlingen man eventuelt får dersom man stiller en diagnose ved utredningen kan i enkelte årsakstilfeller redusere risikoen for abort i påfølgende svangerskap betydelig, eller det kan regelrett være tvingende nødvendig for å kunne gjennomføre et svangerskap.

Omtrent halvparten av kvinnene som gjennomgår Utredning for habituell abort får svar på hvorfor de mister gang på gang. Den resterende halvparten, som står uten svar etter utredningen, har enten en diagnose som den tradisjonelle utredningen ikke har fanget opp, eller så har disse kvinnene rett og slett bare hatt en solid dose med uflaks. 1/3 av alle kvinner med habituell abort er nemlig bare uheldig. Ettersom omtrent 15 % av alle svangerskap ender med ufrivillig abort, er sannsynligheten for å være uheldig 15 % x 15 % x 15 % = 0,34 %, med andre ord 1/3 av dem med tilstanden habituell abort (1 % av alle par som forsøker å få barn opplever tre ufrivillige aborter på rad.) Med tanke på sannsynlighet kan svangerskap sammenlignes med å trille en terning. Sannsynligheten for å trille en terning slik at den viser for eksempel 6 er like stor som å oppleve en ufrivillig abort, omtrent 15 %. Man kan oppleve å trille terningen mange ganger på rad uten at den viser 6, men det er også mulig at den viser 6 mange ganger på rad. På lik linje opplever enkelte kvinner ingen ufrivillige aborter, mens andre har uflaks og opplever mange.

Generelt sett kan man si at man har bedre statistisk sannsynlighet for å lykkes i det neste svangerskapsforsøket dersom man har minst ett levendefødt barn fra før (dersom man har sekundær habituell abort). Under følger en beskrivelse av sannsynligheten for suksess i det neste svangerskapsforsøket basert på tidligere svangerskapshistorikk.

Dersom du har opplevd 1 ufrivillig abort

Omtrent 15-20 % av alle svangerskap ender med ufrivillig abort.

Dersom en kvinne opplever én ufrivillig abort, øker ikke risikoen for abort i det påfølgende svangerskapet nevneverdig. Dersom en kvinnes aller første svangerskap ender med ufrivillig abort, eller dersom en kvinne tidligere har hatt ett eller flere normale svangerskap, og deretter én ufrivillig abort, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket  over 75 %.

Dersom du har opplevd  2 ufrivillige aborter

5 % av alle prøvende par opplever to ufrivillige aborter på rad.

Dersom en kvinne har minst ett levendefødt barn fra før, og deretter har opplevd to ufrivillige aborter, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket omtrent 75 %.

Dersom en kvinne har vært gravid to ganger, og begge svangerskapene har endt med ufrivillig abort, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket redusert til 60 %.

Dersom du har opplevd  3 ufrivillige aborter

1 % av alle prøvende par opplever tre eller flere ufrivillige aborter på rad. Kvinnen får dermed diagnosen habituell abort. Dersom man opplever tre ufrivillige aborter på rad, har man krav på Utredning for tilstanden.

Dersom en kvinne har minst ett levendefødt barn fra før, og deretter har opplevd tre ufrivillige aborter, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket omtrent 70 %.

Dersom en kvinne har vært gravid tre ganger, og alle svangerskapene har endt med ufrivillig abort, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket redusert til omtrent 40 %.

Ved å takke ja til tilbudet om Utredning og Behandling kan risikoen for ufrivillig abort i det påfølgende svangerskapet reduseres betraktelig.

Dersom du har opplevd flere enn 3 ufrivillige aborter

Dersom en kvinne har minst ett levendefødt barn fra før, og deretter har opplevd fire ufrivillige aborter, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket omtrent 70 %.

Dersom en kvinne har minst ett levendefødt barn fra før, og deretter har opplevd seks ufrivillige aborter, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket redusert til i underkant av 50 %.

Dersom en kvinne har vært gravid fire ganger eller mer, og alle svangerskapene har endt med ufrivillig abort, er sannsynligheten for at det påfølgende svangerskapet ender vellykket redusert kraftig. Det er likevel fullt mulig å gjennomføre et vellykket svangerskap. Med tanke på terningene, husk at man kan få terningkast 6 mange ganger på rad, på lik linje med at man kan ha mange ufrivillige aborter på rad, uten at noe er galt. Dersom man har opplevd fire eller flere ufrivillige aborter på rad bør man definitivt takke ja til tilbudet om Utredning og Behandling, ettersom dette kan være avgjørende for fremtidig svangerskapssuksess.

Månedene, og kanskje årene, mens man gjennomgår de ufrivillige abortene kan virke eviglange. Det er helt forståelig at man mister motet til tider, for det er en forferdelig påkjenning å gjennomgå mange aborter. Statistikken taler likevel sitt tydelige språk : de aller fleste kvinner som fortsette å prøve opplever et vellykket svangerskap til slutt. Så mobilisér krefter og forsøk på ny, for plutselig er det du som har fått drømmen oppfylt og kan nyte livet med en nyfødt og fullbåren baby.

(Kilder: Den Norske Legeforening, Pregnancyloss)

Comments are closed.