Ønsker du å komme i kontakt med andre ufrivillig barnløse?

Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet

Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for og med mennesker som strever med å få barn; både dem som aldri har fått barn, som ikke får flere barn eller som i en periode av sitt liv har vært ufrivillig barnløse og endelig har lykkes med å få «ønskebarnet».

Organisasjonen er de ufrivillig barnløses fremste pressmiddel mot politikere, presse og byråkrati. Gjennom mer enn 30 års eksistens har Ønskebarn blitt en respektert organisasjon på den norske politiske arena, samt i fagmiljøet. Ønskebarn har kompetanse på alle former for ufrivillig barnløshet og behandlingsmetoder. Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse og alle som strever eller har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

Som medlem i Ønskebarn:

  • er du med på å synliggjøre alvoret i og omfanget av ufrivillig barnløshet i Norge,
  • er du med på å øke sjansen for at ufrivillig barnløse får gjennomslag for ulike saker,
  • får du et fellesskap med andre i samme situasjon,
  • får du tilsendt Ønskebarns medlemsblad fire ganger i året med interessant stoff om og for ufrivillig barnløse,
  • får du tilgang til medlemsforumet på nett med ekspertforum og mulighet for egen dagbok og blogg.

Ønskebarn er stadig på jakt etter medlemmer til organisasjonens sentralstyre. Er du engasjert i ufrivillig barnløshet og har lyst til å bidra? Da kan du være med i Ønskebarns styre.

Les mer på Ønskebarns nettsted onskebarn.no.

Comments are closed.